| Η # 1 πηγή σας για Κλειδιά προϊόντων κορυφαίας ποιότητας
Live chat υποστήριξης   100% γνήσιο λογισμικό   Χωρίς ρίσκο
100% γνήσιο λογισμικό μέσω ψηφιακής παράδοσης email

Ρωτήστε μας IT Εμπειρογνώμονες

ΖΩΝΤΑΝΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Επικοινωνήστε μαζί μας 24 / 7

Όροι Χρήσης
Τελευταία ενημέρωση Μαρτίου 16, 2020
ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ
Αυτοί οι Όροι Χρήσης αποτελούν μια νομικά δεσμευτική συμφωνία που έχει συναφθεί μεταξύ σας, είτε προσωπικά είτε για λογαριασμό μιας οντότητας ("εσείς") και TheSoftwareBay ("Εταιρεία","we","us", ή "δικός μας"), Σχετικά με την πρόσβασή σας και τη χρήση του https://thesoftwarebay.com καθώς και οποιαδήποτε άλλη μορφή μέσων, κανάλι μέσων, ιστότοπος για κινητά ή εφαρμογές για κινητές συσκευές που σχετίζονται, συνδέονται ή συνδέονται με άλλο τρόπο (συλλογικά, ο "Ιστότοπος"). Ο Ιστότοπος παρέχει μια διαδικτυακή αγορά για τα ακόλουθα αγαθά, προϊόντα ή / και υπηρεσίες: Κλειδιά προϊόντος λογισμικού ή λογισμικού (οι "Προσφορές στο Marketplace"). Προκειμένου να βοηθήσουμε να κάνουμε τον Ιστότοπο ένα ασφαλές περιβάλλον για την αγορά και πώληση των Προσφορών Marketplace, όλοι οι χρήστες πρέπει να αποδεχτούν και να συμμορφωθούν με αυτούς τους Όρους Χρήσης. Συμφωνείτε ότι με την πρόσβαση στον Ιστότοπο ή / και στις Προσφορές Marketplace, έχετε διαβάσει, κατανοήσει και συμφωνείτε να δεσμεύεστε από όλους αυτούς τους Όρους Χρήσης. ΕΑΝ ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΕΙ ΜΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΑΠΟΤΕΛΕΣΕΤΕ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ ΚΑΙ / Ή ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΚΡΙΨΕΤΕ ΑΜΕΣΩΣ.
Οι συμπληρωματικοί όροι και τα έγγραφα ή τα έγγραφα που ενδέχεται να αναρτώνται από καιρού εις καιρόν στο Διαδίκτυο ενσωματώνονται ρητά εδώ με παραπομπή. Διατηρούμε το δικαίωμα, κατά τη διακριτική μας ευχέρεια, να κάνουμε αλλαγές ή τροποποιήσεις στους παρόντες Όρους Χρήσης οποιαδήποτε στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο. Θα σας ειδοποιήσουμε για οποιεσδήποτε αλλαγές ενημερώνοντας την ημερομηνία "Τελευταία ενημέρωση" αυτών των Όρων Χρήσης και παραιτούμε από κάθε δικαίωμα να λαμβάνετε ειδική ειδοποίηση για κάθε τέτοια αλλαγή. Είναι δική σας ευθύνη να ελέγχετε περιοδικά τους παρόντες Όρους Χρήσης για να ενημερώνεστε για τις ενημερώσεις. Θα υποβάλετε και θα θεωρηθεί ότι έχετε ενημερωθεί και έχετε αποδεχτεί τις αλλαγές σε οποιονδήποτε αναθεωρημένο Όρο Χρήσης από τη συνεχιζόμενη χρήση του Δικτυακού Τόπου μετά την ημερομηνία δημοσίευσης αυτών των αναθεωρημένων Όρων Χρήσης.
Οι πληροφορίες που παρέχονται στον Ιστότοπο δεν προορίζονται για διανομή ή χρήση από οποιοδήποτε πρόσωπο ή οντότητα σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία ή χώρα όπου τέτοια διανομή ή χρήση θα ήταν αντίθετη προς το νόμο ή τη νομοθεσία ή που θα μας υπόκειτο σε οποιαδήποτε απαίτηση εγγραφής σε αυτή τη δικαιοδοσία ή χώρα . Ως εκ τούτου, τα άτομα που επιλέγουν να έχουν πρόσβαση στην Ιστοσελίδα από άλλες τοποθεσίες το κάνουν με δική τους πρωτοβουλία και είναι αποκλειστικά υπεύθυνα για τη συμμόρφωση με τους τοπικούς νόμους, εφόσον και στο βαθμό που ισχύουν οι τοπικοί νόμοι.
Ο Ιστότοπος προορίζεται για χρήστες ηλικίας τουλάχιστον 13 ετών. Όλοι οι χρήστες που είναι ανήλικοι στη δικαιοδοσία στην οποία διαμένουν (γενικά κάτω των 18 ετών) πρέπει να έχουν την άδεια και να εποπτεύονται άμεσα από τον γονέα ή τον κηδεμόνα τους για να χρησιμοποιήσουν τον Ιστότοπο. Εάν είστε ανήλικος, πρέπει να διαβάσετε τον γονέα ή τον κηδεμόνα σας και να αποδεχτείτε αυτούς τους Όρους Χρήσης προτού χρησιμοποιήσετε τον Ιστότοπο.
ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ
Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, οι προσφορές ιστότοπου και αγοράς είναι ιδιοκτησιακή μας ιδιοκτησία και όλος ο πηγαίος κώδικας, βάσεις δεδομένων, λειτουργικότητα, λογισμικό, σχέδια ιστότοπων, ήχος, βίντεο, κείμενο, φωτογραφίες και γραφικά στον ιστότοπο (συλλογικά, το "Περιεχόμενο") και τα εμπορικά σήματα, τα σήματα υπηρεσιών και τα λογότυπα που περιέχονται σε αυτά (τα «σήματα») ανήκουν ή ελέγχονται από εμάς ή διαθέτουν άδεια για εμάς και προστατεύονται από νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων και εμπορικών σημάτων και διάφορα άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και νόμους περί αθέμιτου ανταγωνισμού των Ηνωμένων Πολιτειών, διεθνείς νόμοι περί πνευματικών δικαιωμάτων και διεθνείς συμβάσεις. Το Περιεχόμενο και τα Σήματα παρέχονται στον Ιστότοπο "ΩΣ ΕΧΕΙ" μόνο για τις πληροφορίες και την προσωπική σας χρήση. Εκτός αν προβλέπεται ρητά στους παρόντες Όρους Χρήσης, κανένα μέρος του Ιστότοπου ή των Προσφορών Marketplace και κανένα Περιεχόμενο ή Σήματα δεν επιτρέπεται να αντιγραφεί, να αναπαραχθεί, να συγκεντρωθεί, να αναδημοσιευθεί, να μεταφορτωθεί, να δημοσιευτεί, να εμφανιστεί δημόσια, να κωδικοποιηθεί, να μεταφραστεί, να μεταδοθεί, να διανεμηθεί, να πωληθεί , με άδεια, ή με άλλο τρόπο εκμετάλλευση για οποιονδήποτε εμπορικό σκοπό, χωρίς τη ρητή προηγούμενη γραπτή άδεια μας.
Υπό την προϋπόθεση ότι δικαιούστε να χρησιμοποιήσετε τον Ιστότοπο, σας παρέχεται περιορισμένη άδεια για να αποκτήσετε πρόσβαση και να χρησιμοποιήσετε τον Ιστότοπο και να λάβετε ή να εκτυπώσετε αντίγραφο οποιουδήποτε τμήματος του Περιεχομένου στο οποίο αποκτήσατε κατάλληλη πρόσβαση αποκλειστικά για το προσωπικό σας, μη εμπορικό χρήση. Διατηρούμε όλα τα δικαιώματα που δεν σας παραχωρήθηκαν ρητώς στον ιστότοπο, το περιεχόμενο και τα σήματα.
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΧΡΗΣΤΩΝ
Χρησιμοποιώντας τον Ιστότοπο ή τις Προσφορές Marketplace, δηλώνετε και εγγυάστε ότι:(1) όλες οι πληροφορίες εγγραφής που υποβάλλετε θα είναι αληθείς, ακριβείς, τρέχουσες και πλήρεις. (2) θα διατηρήσετε την ακρίβεια αυτών των πληροφοριών και θα ενημερώσετε αμέσως τις πληροφορίες εγγραφής, όπως απαιτείται · (3) έχετε τη νομική ικανότητα και συμφωνείτε να συμμορφώνεστε με αυτούς τους Όρους Χρήσης. (4) δεν είστε κάτω των 13 ετών. (5) δεν είστε ανήλικος στη δικαιοδοσία στην οποία κατοικείτε, ή εάν είστε ανήλικος, έχετε λάβει γονική άδεια να χρησιμοποιήσετε τον Ιστότοπο? (6) δεν θα έχετε πρόσβαση στον Ιστότοπο ή στις Προσφορές Marketplace με αυτοματοποιημένα ή μη ανθρώπινα μέσα, είτε μέσω bot, script είτε με άλλο τρόπο. (7) δεν θα χρησιμοποιήσετε τον Ιστότοπο για οποιονδήποτε παράνομο ή μη εξουσιοδοτημένο σκοπό. και (8) η από μέρους σας χρήση του Ιστότοπου ή των Προσφορών Marketplace δεν θα παραβιάζει κανέναν ισχύοντα νόμο ή κανονισμό.
Εάν παρέχετε οποιεσδήποτε πληροφορίες που είναι αναληθές, ανακριβές, δεν είναι τρέχουσες ή ελλιπείς, έχουμε το δικαίωμα να αναστείλουμε ή να τερματίσουμε το λογαριασμό σας και να αρνηθούμε οποιαδήποτε και κάθε χρήση της Ιστοσελίδας (ή οποιοδήποτε τμήμα της).
Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο ή τις Προσφορές Marketplace για οποιονδήποτε παράνομο ή μη εξουσιοδοτημένο σκοπό, ούτε μπορείτε, κατά τη χρήση των Προσφορών Marketplace, να παραβιάζετε νόμους. Μεταξύ μη εξουσιοδοτημένων προσφορών Marketplace είναι οι εξής: μεθυστικά οποιουδήποτε είδους. παράνομα ναρκωτικά ή άλλα παράνομα προϊόντα · αλκοολούχα ποτά; τυχερά παιχνίδια; και πορνογραφικό ή γραφικό περιεχόμενο για ενήλικες, εικόνες ή άλλα προϊόντα ενηλίκων. Οι δημοσιεύσεις οποιωνδήποτε μη εξουσιοδοτημένων προϊόντων ή περιεχομένου ενδέχεται να έχουν ως αποτέλεσμα τον άμεσο τερματισμό του λογαριασμού σας και την απαγόρευση χρήσης της Ιστοσελίδας καθ 'όλη τη διάρκεια ζωής.
Είμαστε πάροχος υπηρεσιών και δεν κάνουμε καμία δήλωση σχετικά με την ασφάλεια, την αποτελεσματικότητα, την επάρκεια, την ακρίβεια, τη διαθεσιμότητα, τις τιμές, τις αξιολογήσεις, τις κριτικές ή τη νομιμότητα οποιασδήποτε από τις πληροφορίες που περιέχονται στον Ιστότοπο ή στις Προσφορές Marketplace που εμφανίζονται ή προσφέρονται μέσω του Ιστότοπου. Καταλαβαίνετε και συμφωνείτε ότι το περιεχόμενο του Ιστότοπου δεν περιέχει ή δεν αποτελεί παραστάσεις που πρέπει να βασιστεί κανείς, και συμφωνείτε να μας κρατήσετε αβλαβείς από τυχόν λάθη, παραλείψεις ή παρεξηγήσεις που περιέχονται στο περιεχόμενο της Ιστοσελίδας. Δεν υποστηρίζουμε ούτε συνιστούμε προσφορές στο Marketplace και ο ιστότοπος παρέχεται μόνο για ενημερωτικούς και διαφημιστικούς σκοπούς.
ΕΓΓΡΑΦΗ ΧΡΗΣΤΗ
Ίσως σας ζητηθεί να εγγραφείτε στον ιστότοπο για να αποκτήσετε πρόσβαση στις προσφορές του Marketplace. Συμφωνείτε να διατηρήσετε τον κωδικό πρόσβασής σας εμπιστευτικό και θα είστε υπεύθυνοι για κάθε χρήση του λογαριασμού και του κωδικού πρόσβασής σας. Διατηρούμε το δικαίωμα να καταργήσουμε, να διεκδικήσουμε ή να αλλάξουμε ένα όνομα χρήστη που επιλέγετε αν διαπιστώσουμε, κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια, ότι αυτό το όνομα χρήστη είναι ακατάλληλο, άσεμνο ή με άλλο τρόπο απαράδεκτο.
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΑΓΟΡΑΣ
Όλες οι προσφορές Marketplace υπόκεινται σε διαθεσιμότητακαι δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι οι Προσφορές Marketplace θα είναι διαθέσιμες. Ορισμένες προσφορές Marketplace ενδέχεται να είναι διαθέσιμες αποκλειστικά στο Διαδίκτυο μέσω της Ιστοσελίδας. Τέτοιες προσφορές στο Marketplace ενδέχεται να έχουν περιορισμένες ποσότητες και υπόκεινται σε επιστροφή ή ανταλλαγή μόνο σύμφωνα με την Πολιτική Επιστροφών μας.
Διατηρούμε το δικαίωμα να περιορίσουμε τις ποσότητες των Προσφορών Marketplace που προσφέρονται ή διατίθενται στον Ιστότοπο. Όλες οι περιγραφές ή οι τιμές των Προσφορών Marketplace υπόκεινται σε αλλαγές ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση, κατά την αποκλειστική μας κρίση. Διατηρούμε το δικαίωμα να διακόψουμε οποιαδήποτε προσφορά Marketplace ανά πάσα στιγμή για οποιονδήποτε λόγο. Δεν εγγυόμαστε ότι η ποιότητα οποιασδήποτε από τις Προσφορές Marketplace που αγοράσατε από εσάς θα ανταποκριθεί στις προσδοκίες σας ή ότι τυχόν σφάλματα στον Ιστότοπο θα διορθωθούν.
ΑΓΟΡΕΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ
Δεχόμαστε τους ακόλουθους τρόπους πληρωμής:
- Βίζα
- Mastercard
- PayPal
- Νομίσματα
Συμφωνείτε να παρέχετε τρέχουσες, πλήρεις και ακριβείς πληροφορίες αγοράς και λογαριασμού για όλες τις αγορές των Προσφορών Marketplace που πραγματοποιούνται μέσω του Ιστότοπου. Συμφωνείτε περαιτέρω να ενημερώσετε αμέσως τα στοιχεία λογαριασμού και πληρωμής, συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, του τρόπου πληρωμής και της ημερομηνίας λήξης της κάρτας πληρωμής, ώστε να μπορούμε να ολοκληρώσουμε τις συναλλαγές σας και να επικοινωνήσουμε μαζί σας όπως απαιτείται. Ο φόρος επί των πωλήσεων θα προστεθεί στην τιμή των αγορών, όπως κρίνεται απαραίτητο από εμάς. Ενδέχεται να αλλάξουμε τις τιμές ανά πάσα στιγμή. Όλες οι πληρωμές θα είναι σε ευρώ.
Συμφωνείτε να πληρώσετε όλες τις χρεώσεις στις τιμές που ισχύουν για τις αγορές σας και τυχόν ισχύουσες χρεώσεις αποστολής και μας εξουσιοδοτείτε να χρεώσουμε τον πάροχο πληρωμής που επιλέξατε για τυχόν τέτοια ποσά κατά την παραγγελία σας. Διατηρούμε το δικαίωμα να διορθώσουμε τυχόν λάθη ή λάθη στην τιμολόγηση, ακόμα κι αν έχουμε ήδη ζητήσει ή λάβει πληρωμή.
Διατηρούμε το δικαίωμα να αρνηθούμε οποιαδήποτε παραγγελία που γίνεται μέσω του Δικτυακού Τόπου. Μπορούμε, κατά τη διακριτική μας ευχέρεια, να περιορίσουμε ή να ακυρώσουμε τις ποσότητες που αγοράσαμε ανά άτομο, ανά νοικοκυριό ή ανά παραγγελία. Αυτοί οι περιορισμοί μπορεί να περιλαμβάνουν παραγγελίες που πραγματοποιούνται από ή κάτω από τον ίδιο λογαριασμό πελάτη, τον ίδιο τρόπο πληρωμής ή / και εντολές που χρησιμοποιούν την ίδια διεύθυνση χρέωσης ή αποστολής. Διατηρούμε το δικαίωμα να περιορίσουμε ή να απαγορεύσουμε παραγγελίες που, κατά την κρίση μας, φαίνεται να τοποθετούνται από αντιπροσώπους, μεταπωλητές ή διανομείς.
ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Ανατρέξτε στην Πολιτική επιστροφής που δημοσιεύτηκε στον ιστότοπο πριν πραγματοποιήσετε οποιαδήποτε αγορά.
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση ή η χρήση της Ιστοσελίδας για σκοπούς διαφορετικούς από εκείνους για τους οποίους διαθέτουμε την Ιστοσελίδα. Η Ιστοσελίδα δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί σε σχέση με οποιαδήποτε εμπορική προσπάθεια εκτός από εκείνες που είναι ειδικά εγκεκριμένες ή εγκεκριμένες από εμάς.
Ως χρήστης του Δικτυακού Τόπου, συμφωνείτε να μην:
1. Συστηματικά ανακτήσετε δεδομένα ή άλλο περιεχόμενο από την Ιστοσελίδα για να δημιουργήσετε ή να μεταγλωττίσετε, άμεσα ή έμμεσα, συλλογή, συλλογή, βάση δεδομένων ή κατάλογο χωρίς γραπτή άδεια από εμάς.
2. Κάνετε οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση των Προσφορών του Marketplace, συμπεριλαμβανομένης της συλλογής ονομάτων χρήστη και / ή διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου χρηστών με ηλεκτρονικά ή άλλα μέσα με σκοπό την αποστολή ανεπιθύμητων μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τη δημιουργία λογαριασμών χρηστών με αυτοματοποιημένα μέσα ή με ψευδείς προσχηματισμούς.
3. Χρησιμοποιήστε έναν αγοραστικό πράκτορα ή έναν πράκτορα αγορών για να πραγματοποιήσετε αγορές στην Ιστοσελίδα.
4. Περπατήστε, απενεργοποιήστε ή παρεμποδίσετε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο τις λειτουργίες της Ιστοσελίδας που σχετίζονται με την ασφάλεια, συμπεριλαμβανομένων των λειτουργιών που εμποδίζουν ή περιορίζουν τη χρήση ή την αντιγραφή οποιουδήποτε Περιεχομένου ή επιβάλλουν περιορισμούς στη χρήση του Δικτυακού Τόπου ή / και του Περιεχομένου που περιέχεται σε αυτόν.
5. Συμμετέχετε σε μη εξουσιοδοτημένο σχεδιασμό ή σύνδεση με τον ιστότοπο.
6. Πάρετε, εξαπατήσετε ή παραπλανήσετε εμάς και άλλους χρήστες, ειδικά σε κάθε προσπάθεια να μάθετε ευαίσθητες πληροφορίες λογαριασμού, όπως κωδικούς πρόσβασης χρηστών.
7. Να κάνετε ακατάλληλη χρήση των υπηρεσιών υποστήριξης ή να υποβάλλετε ψευδείς αναφορές κατάχρησης ή παράπτωσης.
8. Συμμετέχετε σε οποιαδήποτε αυτοματοποιημένη χρήση του συστήματος, όπως η χρήση σεναρίων για την αποστολή σχολίων ή μηνυμάτων ή η χρήση οποιωνδήποτε εξόρυξης δεδομένων, ρομπότ ή συναφών εργαλείων συλλογής και εξαγωγής δεδομένων.
9. Επηρεάστε, διαταράξτε ή δημιουργήστε υπερβολική επιβάρυνση στην Ιστοσελίδα ή στα δίκτυα ή τις υπηρεσίες που είναι συνδεδεμένες με την Ιστοσελίδα.
10. Προσπαθήστε να μιμηθείτε άλλο χρήστη ή άτομο ή να χρησιμοποιήσετε το όνομα χρήστη άλλου χρήστη.
11. Χρησιμοποιήστε οποιαδήποτε πληροφορία αποκτήθηκε από τον ιστότοπο για να παρενοχλήσετε, να κακοποιήσετε ή να βλάψετε κάποιο άλλο άτομο.
12. Χρησιμοποιήστε τις Προσφορές Marketplace ως μέρος οποιασδήποτε προσπάθειας να ανταγωνιστείτε μαζί μας ή αλλιώς χρησιμοποιήστε τον Ιστότοπο ή / και το Περιεχόμενο για οποιαδήποτε προσπάθεια ή εμπορική επιχείρηση που δημιουργεί έσοδα.
13. Αποσυνδέστε, αποσυναρμολογήστε, αποσυναρμολογήστε ή αναστρέψτε μηχανικά οποιοδήποτε από τα λογισμικά που περιλαμβάνουν ή καθ 'οιονδήποτε τρόπο αποτελούν μέρος του Δικτυακού Τόπου.
14. Προσπαθήστε να παρακάμψετε τυχόν μέτρα του Δικτυακού Τόπου που έχουν σχεδιαστεί για να αποτρέψετε ή να περιορίσετε την πρόσβαση στην Ιστοσελίδα ή σε οποιοδήποτε τμήμα της Ιστοσελίδας.
15. Παρενοχλείτε, ενοχλείτε, εκφοβίζετε ή απειλεί οποιονδήποτε από τους υπαλλήλους ή τους πράκτορές μας που ασχολούνται με την παροχή οποιουδήποτε μέρους των Προσφορών Marketplace σε εσάς.
16. Διαγράψτε την ειδοποίηση πνευματικών δικαιωμάτων ή άλλων δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας από οποιοδήποτε περιεχόμενο.
17. Αντιγράψτε ή προσαρμόστε το λογισμικό της Ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, Flash, PHP, HTML, JavaScript ή άλλου κώδικα.
18. Μεταφόρτωση ή μετάδοση (ή απόπειρα μεταφόρτωσης ή μετάδοσης) ιών, Δούρειων ίππων ή άλλου υλικού, συμπεριλαμβανομένης της υπερβολικής χρήσης κεφαλαίων γραμμάτων και ανεπιθύμητων μηνυμάτων (συνεχής δημοσίευση επαναλαμβανόμενου κειμένου), που παρεμποδίζει την αδιάκοπη χρήση και απόλαυση της Ιστοσελίδας οποιουδήποτε μέρους ή τροποποιεί, μειώνει, διακόπτει, αλλοιώνει ή παρεμβαίνει στη χρήση, τις δυνατότητες, τις λειτουργίες, τη λειτουργία ή τη συντήρηση των προσφορών του Marketplace.
19. Μεταφορτώστε ή μεταδώστε (ή προσπαθήστε να μεταφορτώσετε ή να μεταδώσετε) οποιοδήποτε υλικό που λειτουργεί ως παθητικός ή ενεργός μηχανισμός συλλογής ή μετάδοσης πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, σαφών μορφών ανταλλαγής γραφικών (gifs), 1 × 1 εικονοστοιχείων, web bugs, cookies , ή άλλες παρόμοιες συσκευές (μερικές φορές αναφέρονται ως "spyware" ή "παθητικοί μηχανισμοί συλλογής" ή "pcms").
20. Εκτός από το ενδεχόμενο χρήσης της βασικής μηχανής αναζήτησης ή του προγράμματος περιήγησης στο Διαδίκτυο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε, να εκκινήσετε, να αναπτύξετε ή να διανείμετε οποιοδήποτε αυτοματοποιημένο σύστημα, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, οποιουδήποτε αράχνη, ρομπότ, cheat utility, scraper ή αναγνώστη χωρίς σύνδεση τη χρήση ή την εκκίνηση οποιασδήποτε μη εξουσιοδοτημένης δέσμης ενεργειών ή άλλου λογισμικού.
21. Η δυσφήμιση, η αμαύρωση ή η βλάβη κατά τη γνώμη μας, εμείς ή / και ο ιστότοπος.
22. Χρησιμοποιήστε τον ιστότοπο κατά τρόπο ασυμβίβαστο με τους ισχύοντες νόμους ή κανονισμούς.
ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΧΡΗΣΤΗ
Ο Ιστότοπος δεν προσφέρει στους χρήστες να υποβάλλουν ή να δημοσιεύουν περιεχόμενο. Μπορούμε να σας παρέχουμε την ευκαιρία να δημιουργήσετε, να υποβάλετε, να δημοσιεύσετε, να προβάλλετε, να μεταδώσετε, να εκτελέσετε, να δημοσιεύσετε, να διανείμετε ή να μεταδώσετε περιεχόμενο και υλικό σε εμάς ή στον Ιστότοπο, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά κειμένων, κειμένων, βίντεο, ήχου, φωτογραφιών , γραφικά, σχόλια, προτάσεις ή προσωπικές πληροφορίες ή άλλο υλικό (συλλογικά, "Συνεισφορές"). Οι συνεισφορές ενδέχεται να είναι ορατές από άλλους χρήστες του Ιστότοπου και μέσω ιστότοπων τρίτων. Ως εκ τούτου, τυχόν συνεισφορές που μεταδίδετε ενδέχεται να αντιμετωπίζονται σύμφωνα με την Πολιτική απορρήτου του ιστότοπου. Όταν δημιουργείτε ή διαθέτετε οποιεσδήποτε συνεισφορές, δηλώνετε και εγγυάστε ότι:
1. Η δημιουργία, διανομή, μετάδοση, δημόσια προβολή ή απόδοση και η πρόσβαση, λήψη ή αντιγραφή των Συνεισφορών σας δεν παραβιάζουν και δεν θα παραβιάζουν τα ιδιοκτησιακά δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των πνευματικών δικαιωμάτων, του διπλώματος ευρεσιτεχνίας, του εμπορικού σήματος, του εμπορικού μυστικού ή ηθικά δικαιώματα οποιουδήποτε τρίτου μέρους.
2. Είστε ο δημιουργός και ο κάτοχος ή διαθέτετε τις απαραίτητες άδειες, δικαιώματα, συγκαταθέσεις, κυκλοφορίες και άδειες για χρήση και εξουσιοδότηση σε εμάς, τον Ιστότοπο και άλλους χρήστες του Ιστότοπου να χρησιμοποιήσουν τις Συνεισφορές σας με οποιονδήποτε τρόπο προβλέπει ο Ιστότοπος και αυτούς τους Όρους Χρήσης.
3. Έχετε τη γραπτή συγκατάθεση, την απελευθέρωση ή / και την άδεια κάθε ατόμου με δυνατότητα αναγνώρισης στις Συνεισφορές σας να χρησιμοποιήσει το όνομα ή την ομοιότητα κάθε ατόμου με δυνατότητα αναγνώρισης ώστε να επιτρέψει τη συμπερίληψη και τη χρήση των Συνεισφορών σας με οποιονδήποτε τρόπο από τον Ιστότοπο και τους παρόντες Όρους Χρήσης.
4. Οι συνεισφορές σας δεν είναι ψευδείς, ανακριβείς ή παραπλανητικές.
5. Οι συνεισφορές σας δεν είναι ανεπιθύμητες ή μη εξουσιοδοτημένες διαφημίσεις, διαφημιστικό υλικό, σχέδια πυραμίδων, αλυσίδες επιστολών, ανεπιθύμητα μηνύματα, μαζικές αποστολές ή άλλες μορφές πρόσκλησης.
6. Οι συνεισφορές σας δεν είναι άσεμνες, άσεμνες, άσεμνες, βρώμικες, βίαιες, παρενοχλητικές, συκοφαντικές, συκοφαντικές ή με άλλο τρόπο απαράδεκτες (όπως καθορίζεται από εμάς).
7. Οι συνεισφορές σας δεν γελοιοποιούν, κοροϊδεύουν, υποτιμούν, εκφοβίζουν ή κακοποιούν κανέναν.
8. Οι συνεισφορές σας δεν υποστηρίζουν τη βίαιη ανατροπή οποιασδήποτε κυβέρνησης ούτε υποκινούν, ενθαρρύνουν ή απειλούν σωματική βλάβη εναντίον άλλης.
9. Οι συνεισφορές σας δεν παραβιάζουν κανέναν ισχύοντα νόμο, κανονισμό ή κανόνα.
10. Οι συνεισφορές σας δεν παραβιάζουν τα δικαιώματα απορρήτου ή δημοσιότητας οποιουδήποτε τρίτου μέρους.
11. Οι συνεισφορές σας δεν περιέχουν υλικό που να συγκεντρώνει προσωπικά στοιχεία από άτομα κάτω των 18 ετών ή να εκμεταλλεύεται άτομα κάτω των 18 ετών με σεξουαλικό ή βίαιο τρόπο.
12. Οι συνεισφορές σας δεν παραβιάζουν οποιονδήποτε εφαρμοστέο νόμο σχετικά με την παιδική πορνογραφία, ή άλλως προορίζονται για την προστασία της υγείας ή της ευημερίας των ανηλίκων
13. Οι συνεισφορές σας δεν περιλαμβάνουν προσβλητικά σχόλια που σχετίζονται με τη φυλή, την εθνική καταγωγή, το φύλο, τη σεξουαλική προτίμηση ή το φυσικό μειονέκτημα.
14. Οι συνεισφορές σας δεν παραβιάζουν, ούτε συνδέονται με υλικό που παραβιάζει, οποιαδήποτε διάταξη αυτών των Όρων Χρήσης ή οποιασδήποτε ισχύουσας νομοθεσίας ή κανονισμούς.
Οποιαδήποτε χρήση του Ιστότοπου ή των Προσφορών Marketplace κατά παράβαση των ανωτέρω παραβιάζει αυτούς τους Όρους Χρήσης και μπορεί να οδηγήσει, μεταξύ άλλων, σε τερματισμό ή αναστολή των δικαιωμάτων σας για χρήση του Ιστότοπου και των Προσφορών του Marketplace.
ΑΔΕΙΑ ΣΥΜΒΟΛΗΣ
Εσείς και ο Ιστότοπος συμφωνείτε ότι μπορούμε να αποκτήσουμε πρόσβαση, να αποθηκεύσουμε, να επεξεργαστούμε και να χρησιμοποιήσουμε τυχόν πληροφορίες και προσωπικά δεδομένα που παρέχετε σύμφωνα με τους όρους της Πολιτικής απορρήτου και τις επιλογές σας (συμπεριλαμβανομένων των ρυθμίσεων).
Υποβάλλοντας προτάσεις ή άλλα σχόλια σχετικά με τον Ιστότοπο, συμφωνείτε ότι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και να μοιραστούμε τέτοια σχόλια για οποιονδήποτε σκοπό χωρίς αποζημίωση σε εσάς.
Δεν διεκδικούμε καμία ιδιοκτησία επί των συνεισφορών σας. Διατηρείτε την πλήρη κυριότητα όλων των Συνεισφορών σας και τυχόν δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας ή άλλων ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων που σχετίζονται με τις Συνεισφορές σας. Δεν είμαστε υπεύθυνοι για οποιεσδήποτε δηλώσεις ή παραστάσεις στις Συνεισφορές σας που παρέχετε από εσάς σε οποιαδήποτε περιοχή του Ιστότοπου. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις συνεισφορές σας στον ιστότοπο και συμφωνείτε ρητά να μας απαλλάξετε από κάθε ευθύνη και να αποφύγετε οποιαδήποτε νομική ενέργεια εναντίον μας σχετικά με τις συνεισφορές σας.
ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ
Μπορούμε να σας παρέχουμε περιοχές στον Ιστότοπο για να αφήσετε κριτικές ή αξιολογήσεις. Όταν δημοσιεύετε μια κριτική, πρέπει να συμμορφώνεστε με τα ακόλουθα κριτήρια: (1) θα πρέπει να έχετε από πρώτο χέρι εμπειρία με το άτομο / οντότητα που υποβάλλεται σε έλεγχο. (2) οι κριτικές σας δεν πρέπει να περιέχουν προσβλητική βωμολοχία, ή καταχρηστική, ρατσιστική, προσβλητική ή μίσος γλώσσα. (3) οι κριτικές σας δεν θα πρέπει να περιέχουν διακρίσεις με βάση τη θρησκεία, τη φυλή, το φύλο, την εθνική καταγωγή, την ηλικία, την οικογενειακή κατάσταση, τον σεξουαλικό προσανατολισμό ή την αναπηρία. (4) οι κριτικές σας δεν πρέπει να περιέχουν αναφορές σε παράνομη δραστηριότητα. (5) δεν πρέπει να συνδέεστε με ανταγωνιστές εάν δημοσιεύετε αρνητικές κριτικές. (6) δεν πρέπει να κάνετε συμπεράσματα ως προς τη νομιμότητα της συμπεριφοράς. (7) δεν μπορείτε να δημοσιεύσετε ψευδείς ή παραπλανητικές δηλώσεις. και (8) δεν μπορείτε να οργανώσετε μια καμπάνια που ενθαρρύνει άλλους να δημοσιεύσουν κριτικές, είτε θετικές είτε αρνητικές.
Ενδέχεται να αποδεχτούμε, να απορρίψουμε ή να καταργήσουμε κριτικές κατά την αποκλειστική μας κρίση. Δεν έχουμε καμία απολύτως υποχρέωση να ελέγξουμε κριτικές ή να διαγράψουμε κριτικές, ακόμα κι αν κάποιος θεωρεί ότι οι κριτικές είναι απαράδεκτες ή ανακριβείς. Οι κριτικές δεν υποστηρίζονται από εμάς και δεν αντιπροσωπεύουν απαραίτητα τις απόψεις μας ή τις απόψεις των συνεργατών μας ή των συνεργατών μας. Δεν αναλαμβάνουμε ευθύνη για οποιαδήποτε αναθεώρηση ή για τυχόν αξιώσεις, υποχρεώσεις ή απώλειες που προκύπτουν από οποιαδήποτε αναθεώρηση. Δημοσιεύοντας μια κριτική, εσείς δια του παρόντος, παραχωρήστε σε μας ένα αέναο, μη αποκλειστικό, παγκόσμιο, χωρίς δικαιώματα, πλήρως αμειβόμενο, εκχωρητέο ​​και μη εξουσιοδοτημένο δικαίωμα και άδεια για αναπαραγωγή, τροποποίηση, μετάφραση, μετάδοση με οποιοδήποτε μέσο, ​​εμφάνιση, εκτέλεση και / ή διανομή όλου του περιεχομένου σχετικά με κριτικές.
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ MEDIA
Ως μέρος της λειτουργικότητας του Ιστότοπου, μπορείτε να συνδέσετε τον λογαριασμό σας με διαδικτυακούς λογαριασμούς που έχετε με τρίτους παρόχους υπηρεσιών (κάθε τέτοιος λογαριασμός, ένας "Λογαριασμός τρίτου μέρους") είτε: (1) παρέχοντας τον λογαριασμό σας τρίτου μέρους πληροφορίες σύνδεσης μέσω του ιστότοπου · ή (2) επιτρέποντάς μας να αποκτήσουμε πρόσβαση στο δικό σας Τρίτο μέρος Λογαριασμός, όπως επιτρέπεται σύμφωνα με τους ισχύοντες όρους και προϋποθέσεις που διέπουν τη χρήση του καθενός από εσάς Τρίτο μέρος Λογαριασμός. Δηλώνετε και εγγυάστε ότι δικαιούστε να αποκαλύψετε το δικό σας Τρίτο μέρος Πληροφορίες σύνδεσης λογαριασμού σε εμάς ή / και παραχώρηση πρόσβασης σε εσάς Τρίτο μέρος Λογαριασμός, χωρίς παραβίαση από εσάς οποιονδήποτε από τους όρους και τις προϋποθέσεις που διέπουν τη χρήση του ισχύοντος από εσάς Τρίτο μέρος Λογαριασμός και χωρίς να μας υποχρεώνουμε να πληρώσουμε οποιαδήποτε αμοιβή ή να μας επιβάλει περιορισμούς χρήσης που επιβάλλονται από τον τρίτο πάροχο υπηρεσιών του Τρίτο μέρος Λογαριασμός. Παραχωρώντας μας πρόσβαση σε οποιοδήποτε Τρίτο μέρος Λογαριασμοί, καταλαβαίνετε ότι (1) μπορούμε να αποκτήσουμε πρόσβαση, να διαθέσουμε και να αποθηκεύσουμε (εάν υπάρχει) οποιοδήποτε περιεχόμενο που έχετε παράσχει και αποθηκεύσει στο δικό σας Τρίτο μέρος Λογαριασμός (το «Περιεχόμενο κοινωνικού δικτύου») έτσι ώστε να είναι διαθέσιμος και μέσω του Ιστότοπου μέσω του λογαριασμού σας, συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό οποιωνδήποτε λιστών φίλων και (2) ενδέχεται να υποβάλλουμε και να λάβουμε από τον ιστότοπό σας Τρίτο μέρος Πρόσθετες πληροφορίες λογαριασμού στο βαθμό που ειδοποιείτε όταν συνδέετε τον λογαριασμό σας με το Τρίτο μέρος Λογαριασμός. Εξαρτάται από Τρίτο μέρος Λογαριασμοί που επιλέγετε και υπόκεινται στις ρυθμίσεις απορρήτου που έχετε ορίσει Τρίτο μέρος Λογαριασμοί, προσωπικά αναγνωρίσιμα στοιχεία που δημοσιεύετε σε εσάς Τρίτο μέρος Οι λογαριασμοί ενδέχεται να είναι διαθέσιμοι μέσω και μέσω του λογαριασμού σας στον Ιστότοπο. Σημειώστε ότι εάν Τρίτο μέρος Ο λογαριασμός ή η σχετική υπηρεσία δεν είναι διαθέσιμη ή η πρόσβασή μας σε αυτήν Τρίτο μέρος Ο λογαριασμός τερματίζεται από τον τρίτο πάροχο υπηρεσιών, και τότε το Περιεχόμενο κοινωνικού δικτύου ενδέχεται να μην είναι πλέον διαθέσιμο στον ιστότοπο και μέσω αυτού. Θα έχετε τη δυνατότητα να απενεργοποιήσετε τη σύνδεση μεταξύ του λογαριασμού σας στον ιστότοπο και του δικού σας Τρίτο μέρος Λογαριασμοί ανά πάσα στιγμή. ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ ΟΤΙ Η ΣΧΕΣΗ ΣΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΑΡΟΧΟΥΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΤΡΙΤΩΝ, ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΣΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΑΡΟΧΟΥΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΡΙΤΩΝ. Δεν καταβάλλουμε καμία προσπάθεια να ελέγξουμε οποιοδήποτε περιεχόμενο κοινωνικού δικτύου για οποιονδήποτε σκοπό, συμπεριλαμβανομένου ενδεικτικά, για ακρίβεια, νομιμότητα ή μη παραβίαση και δεν είμαστε υπεύθυνοι για κανένα περιεχόμενο κοινωνικού δικτύου. Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι ενδέχεται να έχουμε πρόσβαση στο βιβλίο διευθύνσεών σας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που σχετίζεται με το Τρίτο μέρος Ο λογαριασμός και η λίστα επαφών σας που είναι αποθηκευμένα στην κινητή συσκευή σας ή στον υπολογιστή tablet μόνο για σκοπούς αναγνώρισης και ενημέρωσης των επαφών που έχουν επίσης εγγραφεί για χρήση του Ιστότοπου. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη σύνδεση μεταξύ του ιστότοπου και του δικού σας Τρίτο μέρος Λογαριασμός επικοινωνώντας μαζί μας χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας παρακάτω ή μέσω των ρυθμίσεων του λογαριασμού σας (εάν υπάρχει). Θα προσπαθήσουμε να διαγράψουμε τυχόν πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες στους διακομιστές μας που αποκτήθηκαν μέσω αυτών Τρίτο μέρος Λογαριασμός, εκτός από το όνομα χρήστη και την εικόνα προφίλ που συσχετίζονται με τον λογαριασμό σας.
ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ
Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι οποιεσδήποτε ερωτήσεις, σχόλια, προτάσεις, ιδέες, σχόλια ή άλλες πληροφορίες σχετικά με τον Ιστότοπο ή τις Προσφορές Marketplace ("Υποβολές") που παρέχετε σε εμάς δεν είναι εμπιστευτικές και θα γίνουν αποκλειστική ιδιοκτησία μας. Θα έχουμε αποκλειστικά δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένων όλων των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, και θα έχουμε το δικαίωμα στην απεριόριστη χρήση και διάδοση αυτών των Υποβολών για οποιονδήποτε νόμιμο σκοπό, εμπορικό ή άλλως, χωρίς αναγνώριση ή αποζημίωση σε εσάς. Παραιτείται από όλα τα ηθικά δικαιώματα για οποιεσδήποτε τέτοιες Υποβολές και εγγυάστε ότι οποιεσδήποτε τέτοιες Υποβολές είναι πρωτότυπες μαζί σας ή ότι έχετε το δικαίωμα να υποβάλλετε τέτοιες Υποβολές. Συμφωνείτε ότι δεν θα υπάρξει προσφυγή εναντίον μας για οποιαδήποτε εικαζόμενη ή πραγματική παραβίαση ή κατάχρηση οποιουδήποτε δικαιώματος ιδιοκτησίας στις Υποβολές σας.
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΡΙΤΩΝ
Ο Ιστότοπος μπορεί να περιέχει (ή ενδέχεται να σας σταλούν μέσω του Ιστότοπου ή των Προσφορών Marketplace) συνδέσμους προς άλλους ιστότοπους ("Τρίτο μέρος Ιστότοποι ") καθώς και άρθρα, φωτογραφίες, κείμενο, γραφικά, εικόνες, σχέδια, μουσική, ήχος, βίντεο, πληροφορίες, εφαρμογές, λογισμικό και άλλο περιεχόμενο ή αντικείμενα που ανήκουν ή προέρχονται από τρίτα μέρη (" Περιεχόμενο τρίτων ") . Τέτοιος Τρίτο μέρος Ιστοσελίδες και Τρίτο μέρος Το περιεχόμενο δεν διερευνάται, παρακολουθείται ή ελέγχεται για ακρίβεια, καταλληλότητα ή πληρότητα από εμάς και δεν είμαστε υπεύθυνοι για τυχόν ιστότοπους τρίτων μερών μέσω του Ιστότοπου ή οποιουδήποτε άλλου Τρίτο μέρος Περιεχόμενο που δημοσιεύτηκε, διατίθεται μέσω ή εγκαθίσταται από τον Ιστότοπο, συμπεριλαμβανομένου του περιεχομένου, της ακρίβειας, της προσβλητικότητας, των απόψεων, της αξιοπιστίας, των πρακτικών απορρήτου ή άλλων πολιτικών ή περιλαμβάνονται στο Τρίτο μέρος Ιστοσελίδες ή Τρίτο μέρος Περιεχόμενο. Συμπερίληψη, σύνδεση ή άδεια χρήσης ή εγκατάστασης οποιουδήποτε Τρίτο μέρος Ιστοσελίδες ή οποιαδήποτε άλλη Τρίτο μέρος Το περιεχόμενο δεν συνεπάγεται έγκριση ή έγκριση αυτού από εμάς. Εάν αποφασίσετε να εγκαταλείψετε τον Ιστότοπο και να αποκτήσετε πρόσβαση στο Τρίτο μέρος Ιστοσελίδες ή για χρήση ή εγκατάσταση οποιουδήποτε Τρίτο μέρος Περιεχόμενο, το κάνετε με δική σας ευθύνη και θα πρέπει να γνωρίζετε ότι αυτοί οι Όροι Χρήσης δεν διέπονται πλέον. Θα πρέπει να ελέγξετε τους ισχύοντες όρους και πολιτικές, συμπεριλαμβανομένων των πρακτικών απορρήτου και συλλογής δεδομένων, για οποιονδήποτε ιστότοπο στον οποίο πλοηγείστε από τον Ιστότοπο ή σχετικά με οποιεσδήποτε εφαρμογές χρησιμοποιείτε ή εγκαθιστάτε από την Ιστοσελίδα. Τυχόν αγορές που πραγματοποιείτε Τρίτο μέρος Οι ιστότοποι θα πραγματοποιούνται μέσω άλλων ιστότοπων και από άλλες εταιρείες και δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη σε σχέση με τέτοιες αγορές που είναι αποκλειστικά μεταξύ εσάς και του ισχύοντος τρίτου μέρους. Συμφωνείτε και αναγνωρίζετε ότι δεν υποστηρίζουμε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που προσφέρονται Τρίτο μέρος Ιστοσελίδες και θα μας κρατήσετε αβλαβείς από οποιαδήποτε ζημιά που προκαλείται από την αγορά τέτοιων προϊόντων ή υπηρεσιών. Επιπλέον, θα μας κρατήσετε αβλαβείς από τυχόν απώλειες που υπέστητε από εσάς ή βλάβη που προκλήθηκε σε εσάς που σχετίζεται ή προκύπτει με οποιονδήποτε τρόπο από οποιαδήποτε Τρίτο μέρος Περιεχόμενο ή οποιαδήποτε επαφή με Τρίτο μέρος Ιστοσελίδες.
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ
Διατηρούμε το δικαίωμα, αλλά όχι την υποχρέωση, να: (1) παρακολουθούμε τον ιστότοπο για παραβιάσεις αυτών των Όρων Χρήσης. (2) να λάβει τα κατάλληλα νομικά μέτρα εναντίον οποιουδήποτε, κατά τη διακριτική μας ευχέρεια, παραβιάζει το νόμο ή τους παρόντες Όρους Χρήσης, συμπεριλαμβανομένου, ενδεικτικά, την αναφορά αυτού του χρήστη στις αρχές επιβολής του νόμου, (3) κατά τη διακριτική μας ευχέρεια και χωρίς περιορισμό, να αρνούνται, να περιορίζουν την πρόσβαση, να περιορίζουν τη διαθεσιμότητα ή να απενεργοποιούν (στο μέτρο του δυνατού τεχνολογικά εφικτό) οποιαδήποτε από τις Συνεισφορές σας ή οποιοδήποτε τμήμα τους. (4) κατά τη διακριτική μας ευχέρεια και χωρίς περιορισμό, ειδοποίηση ή ευθύνη, να αφαιρέσουμε από την Ιστοσελίδα ή να απενεργοποιήσουμε με οποιονδήποτε τρόπο όλα τα αρχεία και το περιεχόμενο που είναι υπερβολικά μεγάλα ή καθ 'οιονδήποτε τρόπο επιβαρύνουν τα συστήματά μας. και (5) κατά τα άλλα να διαχειριζόμαστε τον ιστότοπο με τρόπο που να προστατεύει τα δικαιώματα και την ιδιοκτησία μας και να διευκολύνει την εύρυθμη λειτουργία του Δικτυακού Τόπου και των Προσφορών του Marketplace.
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ
Μας ενδιαφέρει το απόρρητο και η ασφάλεια των δεδομένων. Διαβάστε την Πολιτική απορρήτου μας: https://thesoftwarebay.com/pages/privacy-policy. Χρησιμοποιώντας τον Ιστότοπο ή τις Προσφορές Marketplace, συμφωνείτε ότι δεσμεύεστε από την Πολιτική Απορρήτου μας, η οποία ενσωματώνεται σε αυτούς τους Όρους Χρήσης. Σας ενημερώνουμε ότι ο ιστότοπος και οι προσφορές του Marketplace φιλοξενούνται στο Canada. Εάν έχετε πρόσβαση στον Ιστότοπο ή τις Προσφορές Marketplace από οποιαδήποτε άλλη περιοχή του κόσμου με νόμους ή άλλες απαιτήσεις που διέπουν τη συλλογή, τη χρήση ή την αποκάλυψη προσωπικών δεδομένων που διαφέρουν από τους ισχύοντες νόμους Canadaκαι στη συνέχεια μέσω της συνεχούς χρήσης του Ιστότοπου, μεταφέρετε τα δεδομένα σας στο Canadaκαι συμφωνείτε να μεταφέρετε και να επεξεργαστείτε τα δεδομένα σας Canada.
ΟΡΟΣ ΚΑΙ ΛΗΞΗ
Αυτοί οι Όροι Χρήσης θα παραμείνουν σε πλήρη ισχύ και ισχύ ενώ χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο. ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΑΛΛΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΑΠΟΛΥΤΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΜΑΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΗ, ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΣΕΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΑΓΟΡΑΣ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΔΕΚΤΟΥ) ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΛΟΓΟ Ή ΚΑΜΙΑ ΛΟΓΟ, ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΓΙΑ ΠΑΡΑΛΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ, ΕΓΓΥΗΣΗ Ή ΣΥΜΦΩΝΟ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΕ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ Ή ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ή ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ. ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΛΗΞΟΥΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Ή ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΑΣ ΣΤΟ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Ή ΤΗΝ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΑΓΟΡΑΣ Ο ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΣΑΣ ΚΑΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Ή ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΔΗΛΩΣΕΤΕ ΚΑΘΕ ΧΡΟΝΟ, ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ, ΣΤΗ ΜΟΝΗ ΜΑΣ ΔΙΑΚΡΙΣΗ
Εάν καταργήσουμε ή αναστείλουμε τον λογαριασμό σας για οποιονδήποτε λόγο, σας απαγορεύεται να εγγραφείτε και να δημιουργήσετε έναν νέο λογαριασμό με το όνομά σας, ένα πλαστό ή δανεικό όνομα ή το όνομα οποιουδήποτε τρίτου, ακόμη και αν μπορεί να ενεργείτε για λογαριασμό τρίτου κόμμα. Εκτός από τον τερματισμό ή την αναστολή του λογαριασμού σας, διατηρούμε το δικαίωμα να προβούμε στις κατάλληλες νομικές ενέργειες, συμπεριλαμβανομένου χωρίς περιορισμό της αστικής, ποινικής και αποτρεπτικής προσφυγής.
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΠΕΣ
Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε, να τροποποιήσουμε ή να καταργήσουμε τα περιεχόμενα της Ιστοσελίδας ανά πάσα στιγμή ή για οποιονδήποτε λόγο κατά τη διακριτική μας ευχέρεια χωρίς προειδοποίηση. Ωστόσο, δεν έχουμε καμία υποχρέωση να ενημερώσουμε οποιαδήποτε πληροφορία στον ιστότοπό μας. Διατηρούμε επίσης το δικαίωμα να τροποποιήσουμε ή να διακόψουμε όλες ή μέρος των προσφορών Marketplace χωρίς ειδοποίηση ανά πάσα στιγμή. Δεν θα ευθυνόμαστε σε εσάς ή σε τρίτους για οποιαδήποτε τροποποίηση, αλλαγή τιμής, αναστολή ή διακοπή του Δικτυακού Τόπου ή των Προσφορών του Marketplace.
Δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι το Site και οι προσφορές Marketplace θα είναι διαθέσιμες ανά πάσα στιγμή. Μπορεί να αντιμετωπίσουμε υλικό, λογισμικό ή άλλα προβλήματα ή να χρειαστεί να εκτελέσουμε συντήρηση σχετική με τον ιστότοπο, με αποτέλεσμα διακοπές, καθυστερήσεις ή σφάλματα. Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε, να αναθεωρήσουμε, να αναβαθμίσουμε, να αναστείλουμε, να διακόψουμε ή να τροποποιήσουμε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο το Site ή το Marketplace Προσφορές ανά πάσα στιγμή ή για οποιονδήποτε λόγο χωρίς ειδοποίηση προς εσάς. Συμφωνείτε ότι δεν έχουμε καμία απολύτως ευθύνη για τυχόν απώλεια, ζημιά ή ταλαιπωρία που προκαλείται από την αδυναμία σας να αποκτήσετε πρόσβαση ή να χρησιμοποιήσετε τον Ιστότοπο ή τις προσφορές Marketplace κατά τη διάρκεια οποιουδήποτε χρόνου διακοπής ή διακοπής του Δικτυακού Τόπου ή των Προσφορών του Marketplace. Τίποτα στους παρόντες Όρους Χρήσης δεν θα ερμηνευτεί ότι μας υποχρεώνει να διατηρούμε και να υποστηρίζουμε την Ιστοσελίδα ή τις Προσφορές του Marketplace ή να παρέχουμε οποιεσδήποτε διορθώσεις, ενημερώσεις ή εκδόσεις σε σχέση με αυτές.
ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΑΣ
Άτυπες διαπραγματεύσεις
Για να επισπεύσετε την επίλυση και να ελέγξετε το κόστος οποιασδήποτε διαφωνίας, διαμάχης ή αξίωσης που σχετίζεται με αυτούς τους Όρους Χρήσης (καθένας "Διαφωνία" και συλλογικά, οι "Διαφορές") που ασκήσατε εσείς ή εμάς (μεμονωμένα, "Μέρος" και συλλογικά , τα «Μέρη»), τα Μέρη συμφωνούν να επιχειρήσουν πρώτα να διαπραγματευτούν οποιαδήποτε Διαφορά (εκτός από αυτές τις Διαφορές που αναφέρονται ρητά παρακάτω) ανεπίσημα για τουλάχιστον (30) ημέρες πριν από την έναρξη της διαιτησίας. Τέτοιες άτυπες διαπραγματεύσεις αρχίζουν μετά από γραπτή ειδοποίηση από το ένα μέρος στο άλλο μέρος.
Δεσμευτική Διαιτησία
Οποιαδήποτε διαφορά που προκύπτει από τις σχέσεις μεταξύ των Μερών της παρούσας σύμβασης καθορίζεται από έναν διαιτητή ο οποίος θα επιλεγεί σύμφωνα με τους Διαιτητές και τους Εσωτερικούς Κανόνες του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Διαιτησίας που συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Διαιτησίας με έδρα στο Στρασβούργο, και οι οποίες ισχύουν κατά τη στιγμή της υποβολής της αίτησης διαιτησίας και της οποίας η έγκριση αυτής της ρήτρας αποτελεί αποδοχή. Η έδρα της διαιτησίας είναι Παρίσι, Γαλλία. Η γλώσσα της διαδικασίας είναι Αγγλικά. Εφαρμοστέοι κανόνες ουσιαστικού δικαίου είναι ο νόμος της Γαλλία.
περιορισμοί
Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν ότι οποιαδήποτε διαιτησία περιορίζεται στην διαφορά μεταξύ των μερών χωριστά. Στο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο, (α) καμία διαιτησία δεν συνδέεται με οποιαδήποτε άλλη διαδικασία. (β) δεν υπάρχει δικαίωμα ή εξουσία να διαιτητεύεται οποιαδήποτε διαφορά βάσει κατηγορίας δράσης ή να χρησιμοποιείται διαδικασία κατηγορηματικής δράσης, και (γ) δεν υπάρχει κανένα δικαίωμα ή εξουσία για οποιαδήποτε διαφορά να ασκείται με την υποτιθέμενη αντιπροσωπευτική ιδιότητα εκ μέρους του ευρύτερου κοινού ή οποιουδήποτε άλλου προσώπου.
Εξαιρέσεις σε άτυπες διαπραγματεύσεις και διαιτησία
Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν ότι οι ακόλουθες διαφορές δεν υπόκεινται στις παραπάνω διατάξεις σχετικά με τις άτυπες διαπραγματεύσεις και τη δεσμευτική διαιτησία: (β) οποιαδήποτε διαφορά που σχετίζεται με ή προκύπτει από καταγγελίες για κλοπή, πειρατεία, εισβολή στην ιδιωτική ζωή ή μη εξουσιοδοτημένη χρήση · και (γ) οποιαδήποτε αξίωση για ασφαλιστική ατέλεια. Εάν αυτή η διάταξη διαπιστωθεί ότι είναι παράνομη ή ανεφάρμοστη, κανένα από τα μέρη δεν θα επιλέξει να επιλύσει οποιαδήποτε διαφορά που εμπίπτει στο τμήμα αυτής της διάταξης που κρίνεται παράνομη ή μη εκτελεστή και η εν λόγω διαφορά θα αποφασιστεί από δικαστήριο αρμόδιας δικαιοδοσίας εντός των δικαστηρίων που αναφέρονται ανωτέρω δικαιοδοσία, και τα μέρη συμφωνούν να υπαχθούν στην προσωπική δικαιοδοσία αυτού του δικαστηρίου.
ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ
Ενδέχεται να υπάρχουν πληροφορίες σχετικά με τον ιστότοπο που περιέχουν τυπογραφικά σφάλματα, ανακρίβειες ή παραλείψεις που ενδέχεται να σχετίζονται με τις προσφορές Marketplace, συμπεριλαμβανομένων των περιγραφών, των τιμών, της διαθεσιμότητας και των διαφόρων άλλων πληροφοριών. Διατηρούμε το δικαίωμα να διορθώνουμε τυχόν σφάλματα, ανακρίβειες ή παραλείψεις και να αλλάζουμε ή να ενημερώνουμε τις πληροφορίες στην Ιστοσελίδα ανά πάσα στιγμή, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.
ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ
ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΓΟΡΑΣ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΣΕ ΟΠΟΙΑΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΒΑΣΗ. ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΟΤΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΣΕΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΜΟΝΟ ΚΙΝΔΥΝΟ ΣΑΣ. ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΑΠΟΡΡΙΜΟΥΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ, ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ Ή ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ, ΣΕ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΣΑΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ, ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ, ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ -ΠΑΡΑΒΑΣΗ. ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ Ή ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ Ή ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ Ή ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΥΠΟΨΟΥΜΕ ΚΑΘΕ ΕΥΘΥΝΗ Ή ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΛΑΘΗΜΑΤΑ, ΑΛΛΗΛΟΓΕΙΕΣ 1) ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΖΗΜΙΑ Ή ΖΗΜΙΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ, ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΦΥΣΗ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ, ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ, (2) ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΑΣΦΑΛΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ / Ή ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΚΑΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ / Ή ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΜΕΝΟ ΑΥΤΟ, (3) ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΔΙΑΚΟΠΗ Ή ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ Ή ΤΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ, (4) ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΔΙΑΚΟΠΕΣ, Ιούς, ΤΡΟΧΑΝΙΚΑ Άλογα, Ή ΟΜΟΕΙΔΕΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΔΙΑΒΙΒΑΣΟΥΝ ΚΑΙ / Ή (5) ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΦΑΛΜΑ Ή ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ Ή ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΠΩΛΕΙΑ Ή ΖΗΜΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ, ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΕΝΟ Ή ΑΛΛΟ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ. ΔΕΝ ΕΓΓΥΗΣΗ, ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ, ΕΓΓΥΗΣΗ, Ή ΥΠΟΘΕΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΪΟΝ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ Ή ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ, ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ, ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΔΙΑΔΙΚΤΥΗ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΓΙΝΕΤΕ ΜΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Ή ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗ ΜΕΤΑΞΥ ΕΣΑΣ ΚΑΙ ΟΠΟΙΟΥΣ ΠΑΡΕΧΟΥΣ ΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕΡΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΜΕΣΟ Ή ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΚΟΙΝΗ ΣΑΣ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΗ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ.
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΚΑΜΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΘΑ ΕΙΜΑΣΤΕ Ή ΤΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΜΑΣ, ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ Ή ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΣΕ ΕΣΑΣ ή ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ, ΑΜΕΣΗ, ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ, ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ, ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΕΣ, ΕΙΔΙΚΕΣ Ή ΑΝΟΙΧΤΕΣ ΖΗΜΙΕΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟ, ΑΠΩΛΗΜΕΝΟ ΚΕΡΔΟΣ, Ή ΑΛΛΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΤΟΥ ΙΣΤΟΣΕΛΙΟΥ Ή ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΑΓΟΡΑΣ ΑΚΟΜΑ, ΑΝ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΑΥΤΩΝ ΖΗΜΙΩΝ. ΟΧΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟ ΕΔΩ, Η ΕΥΘΥΝΗ ΜΑΣ ΕΣΑΣ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΚΑΙ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΜΟΡΦΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ, ΘΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟ ΤΟ ΠΟΣΟ ΠΛΗΡΩΘΕΤΑΙ, ΕΑΝ ΟΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΕΣΑΣ. ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΕΣ ΔΙΚΑΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΙ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ ΣΕ ΕΜΦΑΝΙΣΜΕΝΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ Ή ΤΟ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ Ή ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΖΗΜΙΩΝ. ΕΑΝ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΕΣ ΣΕ ΕΣΑΣ, ΜΕΡΙΚΑ Ή ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Ή ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΣΑΣ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΧΕΤΕ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ.
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ
Συμφωνείτε να υπερασπιστείτε, να αποζημιώσετε και να μας κρατήσετε αβλαβείς, συμπεριλαμβανομένων των θυγατρικών μας, των συνεργατών μας και όλων των αντίστοιχων αξιωματικών, αντιπροσώπων, συνεργατών και υπαλλήλων μας, από και ενάντια σε οποιαδήποτε απώλεια, ζημία, ευθύνη, αξίωση ή απαίτηση, συμπεριλαμβανομένων εύλογων δικηγόρων «αμοιβές και έξοδα, που πραγματοποιούνται από οποιονδήποτε τρίτο λόγω ή προκύπτουν από: (1) χρήση των προσφορών Marketplace · (2) παραβίαση αυτών των Όρων Χρήσης · (3) οποιαδήποτε παραβίαση των δηλώσεών σας και των εγγυήσεων που ορίζονται στους παρόντες Όρους Χρήσης. (4) την παραβίαση των δικαιωμάτων τρίτων, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας · ή (5) οποιαδήποτε εμφανή επιβλαβής πράξη προς οποιονδήποτε άλλο χρήστη της Ιστοσελίδας ή τις Προσφορές Marketplace με τους οποίους συνδέσατε μέσω της Ιστοσελίδας. Παρά τα παραπάνω, διατηρούμε το δικαίωμα, με δικά σας έξοδα, να αναλάβουμε την αποκλειστική υπεράσπιση και τον έλεγχο οποιουδήποτε ζητήματος για το οποίο απαιτείται να μας αποζημιώσετε και συμφωνείτε να συνεργαστείτε, με δικά σας έξοδα, με την υπεράσπιση αυτών των αξιώσεων. Θα καταβάλουμε εύλογες προσπάθειες για να σας ειδοποιήσουμε για οποιαδήποτε τέτοια αξίωση, ενέργεια ή διαδικασία που υπόκειται σε αυτήν την αποζημίωση μόλις ενημερωθείτε.
ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΧΡΗΣΤΗ
Θα διατηρήσουμε ορισμένα δεδομένα που μεταδίδετε στον ιστότοπο με σκοπό τη διαχείριση της απόδοσης των προσφορών του Marketplace, καθώς και τα δεδομένα που σχετίζονται με τη χρήση των προσφορών του Marketplace από εσάς. Παρόλο που πραγματοποιούμε τακτικά αντίγραφα ασφαλείας των δεδομένων, είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για όλα τα δεδομένα που μεταδίδετε ή σχετίζονται με οποιαδήποτε δραστηριότητα έχετε αναλάβει χρησιμοποιώντας τις Προσφορές Marketplace. Συμφωνείτε ότι δεν θα έχουμε καμία ευθύνη απέναντί ​​σας για οποιαδήποτε απώλεια ή καταστροφή οποιωνδήποτε τέτοιων δεδομένων και παραιτείτε από αυτό το δικαίωμα δράσης εναντίον μας που προκύπτει από οποιαδήποτε τέτοια απώλεια ή καταστροφή τέτοιων δεδομένων.
Ηλεκτρονικές επικοινωνίες, συναλλαγές και υπογραφές
Η επίσκεψη στον ιστότοπο, η αποστολή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και η συμπλήρωση ηλεκτρονικών εντύπων αποτελούν ηλεκτρονικές επικοινωνίες. Συμφωνείτε να λαμβάνετε ηλεκτρονικές επικοινωνίες και συμφωνείτε ότι όλες οι συμφωνίες, ειδοποιήσεις, αποκαλύψεις και άλλες επικοινωνίες που σας παρέχουμε ηλεκτρονικά, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και στον Ιστότοπο, ικανοποιούν κάθε νόμιμη απαίτηση για γραπτή επικοινωνία. ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΥΠΟΓΡΑΦΩΝ, ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ, ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΝ, ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ Ή ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΗΠΑ Ή ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ. Με την παρούσα παραιτείστε από οποιαδήποτε δικαιώματα ή απαιτήσεις βάσει οποιουδήποτε καταστατικού, κανονισμών, κανόνων, κανονισμών ή άλλων νόμων σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία που απαιτούν πρωτότυπη υπογραφή ή παράδοση ή διατήρηση μη ηλεκτρονικών αρχείων ή πληρωμές ή χορήγηση πιστώσεων με οποιοδήποτε άλλο τρόπο από ηλεκτρονικά μέσα.
ΔΙΑΦΟΡΑ
Αυτοί οι Όροι Χρήσης και οποιεσδήποτε πολιτικές ή κανόνες λειτουργίας που δημοσιεύονται από εμάς στον Ιστότοπο ή σε σχέση με τις Προσφορές Marketplace αποτελούν ολόκληρη τη συμφωνία και την κατανόηση μεταξύ εσάς και εμάς. Η αποτυχία μας να ασκήσουμε ή να επιβάλουμε οποιοδήποτε δικαίωμα ή διάταξη αυτών των Όρων Χρήσης δεν θα λειτουργήσει ως παραίτηση από αυτό το δικαίωμα ή διάταξη. Αυτοί οι Όροι Χρήσης ισχύουν στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο. Ενδέχεται να εκχωρήσουμε οποιοδήποτε ή όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις μας σε άλλους ανά πάσα στιγμή. Δεν θα είμαστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε απώλεια, ζημιά, καθυστέρηση ή παράλειψη δράσης που προκαλείται από οποιαδήποτε αιτία πέραν του λογικού μας ελέγχου Εάν κάποια διάταξη ή μέρος μιας διάταξης των παρόντων Όρων Χρήσης κριθεί παράνομη, άκυρη ή ανεφάρμοστη, αυτή η διάταξη ή μέρος της διάταξης θεωρείται διαχωρισμένη από αυτούς τους Όρους Χρήσης και δεν επηρεάζει την εγκυρότητα και την εκτελεστότητα οποιουδήποτε υπολειπόμενου προμήθειες. Δεν υπάρχει κοινή επιχείρηση, συνεργασία, απασχόληση ή σχέση πρακτορείου μεταξύ εσάς και εμάς ως αποτέλεσμα αυτών των Όρων Χρήσης ή χρήσης των Προσφορών Marketplace. Συμφωνείτε ότι αυτοί οι Όροι Χρήσης δεν θα ερμηνευτούν εναντίον μας λόγω της σύνταξής τους. Με την παρούσα παραιτείται από κάθε υπεράσπιση που ενδεχομένως έχετε βάσει της ηλεκτρονικής μορφής αυτών των Όρων Χρήσης και της έλλειψης υπογραφής από τα μέρη για την εκτέλεση αυτών των Όρων Χρήσης.
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Για να επιλύσετε ένα παράπονο σχετικά με τον Ιστότοπο ή τις Προσφορές του Marketplace ή για να λάβετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του Ιστότοπου ή τις Προσφορές του Marketplace, επικοινωνήστε μαζί μας στη διεύθυνση:
TheSoftwareBay
Ste # 30439 Hauptstrasse 20
Neugersdorf, 02727
Germany
Τηλέφωνο: + 18122660048
sales@thesoftwarebay.com

Προστέθηκε στο καλάθι!